Plavební komora Vnorovy II

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 12,994 plavební cesty, v blízkosti jezu Vnorovy na řece Moravě. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v řece Moravě. Koncové vrata z této dvojice v horním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v řece Moravě. Ve vzdálenosti cca 300 metrů vzdušnou čarou přes řeku MOravu se nachází přístaviště Vnorovy.

plavebni komora vnorovy II

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříní u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1999 - 2000. Taktéž byla provedena i signalizace plavební komory, povrchová ochrana technologické a částečně i oprava stavební části.

Číst dál...

Plavební komora Vnorovy I

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 13,225 plavební cesty, v blízkosti jezu Vnorovy na řece Moravě. Dolní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. Na dolním ohlaví plavební komory jsou zabudovány protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v řece Moravě. V těsném sousedství se nachází přístav Vnorovy.

plavebni komora vnorovy I

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříních u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1999 - 2000. Taktéž byla provedena i signalizace plavební komory, povrchová ochrana technologické a částečně i oprava stavební části.

Číst dál...

Plavební komora Veselí nad Moravou

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 18,054 plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu Veselí nad Moravou na řece Moravě. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. Před plavební komorou , v kanálové části vodní cesty, ve vzdálenost cca 600 metrů se nachází přístav Veselí nad Moravou.

Plavební komora je plně modernizována na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části byla provedena v letech 1996 – 1997. Elektrifikace a automatizace byla provedena v roce 2003 a 2005.

Číst dál...

Plavební komora Uherský Ostroh

Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 22,264 plavební cesty, v blízkosti pevného jezu Uherský Ostroh uprostřed města Uherský Ostroh. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku. V bezprostřední blízkosti nad i pod plavební komorou se nachází přístaviště Uherský Ostroh.

plavebni komora uhersky ostroh

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříní u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1998 - 1999.

V roce 2006 bylo ovládání plavební komory rozšířeno o automatizaci na jednotný systém ovládání pomocí dálkového ovládače.

Číst dál...

Plavební komora Strážnice II

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 10,220 plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu na říčce Veličce. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do říčky Veličky. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v říčce Veličce. Koncové vrata z této dvojice v horním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v říčce Veličce.

Plavební komora je po celkové rekonstrukci v roce 2000 až 2001. Byla provedena oprava a povrchová ochrana technologické části, repase pohonů a oprava stavebních částí.

Číst dál...

Plavební komora Strážnice I

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 10,406 plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu na říčce Veličce. Dolní rejda této plavební komory zaúsťuje do říčky Veličky. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v říčce Veličce. Koncové vrata z této dvojice v dolním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v říčce Veličce.

Komora byla rekonstruovaná v roce 2000 až 2001. Byla provedena oprava a povrchová ochrana technologické části, repase pohonů a oprava stavebních částí.

Číst dál...

Plavební komora Staré Město

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v km 36,047 plavební cesty, dolní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. V plavební komoře jsou kromě plavebních vrat osazena v dolním ohlaví plavební komory protipovodňová vrata na zachycení povodňových stavů na řece Moravě. Ve vzdálenosti cca 100 metrů nad plavební komorou se nachází přístaviště Staré město a cca 500 metrů pod plavební komorou přístaviště Uherské Hradiště.

plavebni komora strare mesto

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části včetně elektrifikace byla provedena v roce 2001 a 2003.

Byla provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Huštěnovice – PK Staré Město na obtokových stavidel ( horní i dolní ) PK Staré Město.

Číst dál...

Plavební komora Spytihněv

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v km 43,877 plavební cesty, v bezprostřední blízkosti jezu Spytihněv na řece Moravě. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. V těsné blízkosti plavební komory leží zrekontruované přístaviště Spytihněv.

 plavebni komora spytihnev

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Komora byla elektrifikována a automatizována v roce 2001, rekonstrukce stavebních částí byly provedeny v roce 2006.

Na obtokovém stavidle plavební komory byla provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Spytihněv – PK Babice.

Číst dál...

Plavební komora Petrov

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 5,768 plavební cesty, cca 400 m nad zaústěním plavebního kanálu do toku říčky Radějovky. Cca 200 směrem na strážnici se nachází moderní přístav Petrov.

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části byla provedena v roce 2001, elektrifikace a automatizace byla provedena v roce 2005.

Na levém obtokovém stavidle plavební komory byla v roce 2007 provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Petrov – jez Sudoměřice při zachování možnosti ručního ovládání.

Číst dál...

Plavební komora Nedakonice

Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 26,803 plavební cesty, v blízkosti jezu Nedakonice u obce Nedakonice. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku.

Plavební komora je elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Elektrifikace a automatizace plavební komory byla provedena v roce 2005.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části byla provedena v roce 2006.

Číst dál...

Plavební komora Kunovský les

Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 33,269 plavební cesty, v těsné blízkosti jezu Kunovský les pod městem Uherské Hradiště. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku. V bezprostřední blízkosti plavební se nachází přístaviště Kunovský les s příjemnou restaurací.

plavebni komora kunovsky les

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části byla provedena v roce 1999, elektrifikace a automatizace byla provedena v roce 2005.

Číst dál...

Plavební komora Huštěnovice

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v km 37,527 plavební cesty

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části včetně elektrifikace byla provedena v roce 2003.

Byla provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Huštěnovice – PK Staré Město.

Číst dál...

Plavební komora Babice

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v km 40,778 plavební cesty cca 500 metrů od přístaviště Babice.

Plavební komora je plně elektrifikovaná a automatizovaná na jednotný systém ovládání dálkovým ovladačem, včetně signalizace. Je zde zachována i možnost ručního ovládání pomocí kliky.

Kompletní rekonstrukce technologické a stavební části včetně elektrifikace byla provedena v roce 2003.

Na obtokovém stavidle plavební komory byla provedena automatická regulace plavební hladiny v úseku PK Babice – PK Huštěnovice.

Číst dál...