Plavební komora Strážnice II

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 10,220 plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu na říčce Veličce. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do říčky Veličky. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v říčce Veličce. Koncové vrata z této dvojice v horním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v říčce Veličce.

Plavební komora je po celkové rekonstrukci v roce 2000 až 2001. Byla provedena oprava a povrchová ochrana technologické části, repase pohonů a oprava stavebních částí.

V roce 2007 byla na této plavební komoře provedena automatizace protipovodňových vrat, při zachování možnosti ručního ovládání pomocí kliky.

Vyřešením vodohospodářského uzlu na říčce Veličce ve Strážnici ( nahrazení vakového jezu za klapkový s automatickým udržováním plavební hladiny ) se na této plavební komoře neprovádí manipulace.

Technické údaje

  • celková délka plavební komory 53,55 m
  • užitná délka plavební komory 38,6 m
  • šířka plavební komory 5,3 m
  • hloubka plavební komory 4,25 m
  • výška záporníku 0 m
  • rozdíl plavebních hladin 0 m

Informace o plavebních omezeních a další data zde.

 

Mapa pro lepší orientaci, kde se plavební komora nachází:

 

Informace zdroj: Povodí moravy