Povodí Moravy otevřelo přístaviště Kunovský les

Povodí Moravy, s. p. slavnostně otevřelo zcela nové přístaviště pro veřejnost u Starého Města. Slavnostní přestřihnutí pásky proběhlo ve středu 4. 8. v 10:00 za přítomnosti generálního ředitele Povodí Moravy, s. p. Václava Garguláka, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a místostarosty Starého Města Martina Zábranského.

 

strihani-pasky-kunovsky-les

 Slavnostní přestřižení pásky. (foto zdroj tisková zpráva Povodí Moravy)

Nové přístaviště vytvoří dostatečně kapacitní a technicky vybavené zázemí pro kotvení, které rekreačním plavidlům zajistí možnost pro krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory. Stavba s náklady 10 mil. Kč, hrazenými ze Státního fondu dopravní infrastruktury, odstartovala v listopadu 2020. V současnosti Povodí Moravy, s. p. čeká na vydání kolaudačního souhlasu, ihned poté začne přístaviště sloužit veřejnosti. Samotná kolaudační prohlídka proběhla v úterý 3. 8.

Nad plavební komorou vzniklo přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory. Horní rejda prošla kompletní modernizací. Součástí je také nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště vede chodník, který umožní bezbariérový přístup. „Nové přístaviště bude zajišťovat vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory je dlouhé 120 metrů a vede v 5 výškových úrovních. První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, dále pokračuje prostorem čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy a vede ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech,“ popisuje podobu nového přístaviště generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Význam přístaviště i dalších investic na Baťově kanálu ocenil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Místostarosta Starého Města Martin Zábranský uvedl, že investiční akce má velký přínos z hlediska rozvoje cestovního ruchu. "Podél Baťova kanálu vede cyklostezka, kterou využívají nejen obyvatelé Starého Města, ale ve velké míře i turisté. Zájem o plavbu a o využití Baťova kanálu je obrovský," uvedl. V rámci Starého Města je několik přístavišť.

Zhlaví prostoru čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel je vybaveno dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození plavidel např. v případě nedobrždění. Na zhlaví jsou umístěna pacholata a rohatinky umožňující vyvazování plavidel.

 

pristaviste-kunovsky-les-2021-001 Přístavní molo. (foto zdroj tisková zpráva Povodí Moravy)

 

Příprava stavby do fáze vydání územniho rozhodnutí byla zabezpečována Ředitelstvím vodní cest ČR při financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

 

logo-CFDI

 

zdroj: tisková zpráva Povodí Moravy