Ředitelství vodních cest České republiky

Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR) je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy.

 

 

ŘVC inverzní horizontální bílý text

 

Jeho cílem je zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Mezi jeho investiční činnost patří modernizace a výstavba plavebních komor, výstavba přístavů a přístavišť, zdvihání mostů přes řeky, budování povodňové ochrany plavidel a realizace rozvojových záměrů typu výstavby Plavebního stupně Děčín.

Číst dál...

Státní plavební správa

Státní plavební správa je správní úřad České republiky, který je podřízen Ministerstvu dopravy. Vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách ve věcech stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě a zákonem vodách (vodní zákon), a jejich prováděcími předpisy.

Číst dál...

Protipovodňový systém

Systém včasného vyrozumění obyvatelstva VOX od výrobce PWS Plus, financovaný v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR pro zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Číst dál...

Přístavní karta

Přednabitá přístavní karta Ředitelství vodních cest České republiky sloužící k čerpání přístavních služeb ve vybraných veřejných přístavištích v ČR a je platná rovněž na plavební cestě "Baťův kanál".

Číst dál...

Aktuálně platná plavební omezení

Na plavební trase se nachází spoustu přístavišť, kotevních míst, občerstvení a restaurací, technických a historických památek, možností koupání, kulturního a sportovního vyžití. Přístaviště jsou veřejná, slouží pouze k nastoupení a vystoupení posádek lodí. V přístavištích je zákázáno dlouhodobé stání, kotvení a vyvazování lodí. Pravidelná lodní doprava má ve veřejných přístavištích přednost před ostatními uživateli vodní cesty.

Číst dál...