Ředitelství vodních cest České republiky

Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR) je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy.

 

 

ŘVC inverzní horizontální bílý text

 

Jeho cílem je zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Mezi jeho investiční činnost patří modernizace a výstavba plavebních komor, výstavba přístavů a přístavišť, zdvihání mostů přes řeky, budování povodňové ochrany plavidel a realizace rozvojových záměrů typu výstavby Plavebního stupně Děčín.

 

 

Více informací zde.