Vodní nádrž Mlýnky - Kostolnica

Vodní nádrž Mlýnky (na slovenské straně zvaná Kostolnica) nachází se v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací. Naleznete ji asi šest kilometrů od Strážnice ve směru na Radějov v nadmořské výšce 246 metrů nad mořem. Ze slovenské strany se k přehradě dostanete z královského města Skalica.

 

mlynky kostolnica 001

 

Nádrž je dostupná pro pěší, cyklisty i motoristy. Upozorňujeme pouze, že průjezd po hrázním tělese není umožněn motorovým vozidlům, a tak není možné projet autem z české strany na slovenskou a naopak. To neplatí pro cyklisty a pro pěší, ti se dostanou na obě strany bez problémů.

 

mlynky kostolnica 002


Dřívější osada Mlýnky měla na konci 19. století asi 10 chalup rozložených v lesnatém údolí potoka Mandát. Dnes je jich obydleno jen pár, zachovala se původní malá kaplička a stále je patrný i mlýnský náhon. Kolem původní nádrže ležící na toku Sudoměřického potoka, určené pro závlahu, vznikla před 40 lety rekreační oblast. V současné době slouží Mlýnky (Kostolnica) k rekraci, koupání a rybolovu. V okolí přehrady se nachází množství soukromých chat, některé je možno si pronajmout.

 

mlynky kostolnica 004


S rozlohou 6 hektarů patří Mlýnky spíše k menším nádržím. Zvláštností nádrže je to, že jejím středem prochází státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, což je patrné podle hraničních patníků, které se nacházejí přímo na hrázi. Proto má přehrada také dva názvy – český (Mlýnky) a slovenský (Kostolnica).

 

mlynky kostolnica 003


Naleznete zde občerstvení pod hrází a také celoročně provozovaný penzion. Na slovenské straně pak restauraci.
Oblast protíná množství cyklotras. Lesnaté okolí působí příjemnou atmosférou. Vodní nádrž Mlýnky se nachází nedaleko vrchu Žerotín v oblasti poseté vinohrady a ovocnými sady.

 

Mapa pro lepší orientaci: