Aktuálně platná plavební omezení

Na plavební trase se nachází spoustu přístavišť, kotevních míst, občerstvení a restaurací, technických a historických památek, možností koupání, kulturního a sportovního vyžití. Přístaviště jsou veřejná, slouží pouze k nastoupení a vystoupení posádek lodí. V přístavištích je zákázáno dlouhodobé stání, kotvení a vyvazování lodí. Pravidelná lodní doprava má ve veřejných přístavištích přednost před ostatními uživateli vodní cesty.

 

Aktuálně platná plavební omezení: ZDE