Státní plavební správa

Státní plavební správa je správní úřad České republiky, který je podřízen Ministerstvu dopravy. Vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách ve věcech stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě a zákonem vodách (vodní zákon), a jejich prováděcími předpisy.

 

Pod pravomoc státní plavební správy spadají:

Kontakty:

Více informací zde.