Plavební komora Uherský Ostroh

Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 22,264 plavební cesty, v blízkosti pevného jezu Uherský Ostroh uprostřed města Uherský Ostroh. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku. V bezprostřední blízkosti nad i pod plavební komorou se nachází přístaviště Uherský Ostroh.

plavebni komora uhersky ostroh

Plavební komora byla modernizována na ovládání pohonů pomocí hydraulického systému, pomocí tlačítek v ovládacích skříní u dolního i horního ohlaví plavební komory. Tato modernizace byla provedena v roce 1998 - 1999.

V roce 2006 bylo ovládání plavební komory rozšířeno o automatizaci na jednotný systém ovládání pomocí dálkového ovládače.

V závěru roku 2006 byla provedena oprava zvedacího mechanizmu lávky přes horní ohlaví plavební komory a tím umožněno proplouvání lodí přes plavební komoru i za větších vodních stavů v řece Moravě.

Na této plavební komoře se nachází jeden ze dvou otočných mostů přes plavební komoru.

plavebni komora uhersky ostroh 002

Foto: Pohled na přístaviště na dolní rejdě

Technické údaje

  • celková délka plavební komory 67,8 m
  • užitná délka plavební komory 56 m
  • šířka plavební komory 5,3 m
  • hloubka plavební komory 5,1 m
  • výška záporníku 0,89 m
  • rozdíl plavebních hladin 1,61 m

Informace o plavebních omezeních a další data zde.

 

Mapa pro lepší orientaci, kde se plavební komora nachází:

 

Informace zdroj: Povodí moravy