Chřiby

Chřiby nebo někdy také Buchlovské hory jsou vrchovina a geomorfologický celek na středovýchodní Moravě, který je součástí oblasti Středomoravské Karpaty. Rozprostírají se mezi městem Kyjovem v Jihomoravském kraji a obcí Kvasice ve Zlínském kraji. Nejvyšším vrcholem Chřibů je Brdo 587 metrů nad mořem. Rozloha je přibližně 335 km2. Typickým pro Chřiby je trojvrší Buchlov, Modla (lidově také Barborka) a Holý kopec.

 

Pohled z Cimburku 001

 

Na území Chřibů pramení velké množství vodních toků, nejvýznamější z nich je Kyjovka, v Chřibech nazývaná Stupava, která ústí do Dyje jen několik kilometrů před jejím vyústěním do řeky Moravy. Na Kyjovce byla v Chřibech vybudována vodní nádrž Koryčany sloužící jako záslobárna pitné vody a koupání je zde zakázáno.

 

Kameny Chriby 001


Další menší nádrž Březina leží na toku Hruškovice u Osvětiman a vodní nádrž Nad Sovínem leží na Dlouhé řece u Smraďavky asi 2 km jižně od Buchlovic. Na obou těchto přehradních nádržích (Osvětimany i Smraďavka) je možnost koupání. Na Smraďavce rovněž pramení sirovodíkový pramen, který byl využíván již v 16. století. V Současné době jsou zde v provozu Lázně Leopoldov, naleznete zde rovněž několik možností občerstvení a autokemp.

 

Les Chriby 001

 

Na území Chřibů se nalézá řada chráněných území. Za zmínku stojí výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou nebo skalní útvary na hřebenech Chřibů. Doslova na každém kroku můžeme pozorovat zajímavé přírodní lokality, skaliska jako jsou Kozel, Kazatelna nebo Budačina, množství studánek (mnohdy s pitnou vodou) a další přírodní krásy. Z mnoha míst (například zmiňovaná Kazatelna, nebo hrad Cimburk a Buchlov) je úchvatný rozhled po krajině.

 

Kozel Chriby 001

Kozel

Mezi turisticky zajímavé objekty bezesporu patří tři středověké hrady. Z doby kolem poloviny 13. stol. pocházejí hrady Buchlov a Střílecký hrad (ze kterého se do dnešní doby zachovala jen jedna zeď a několik příkopů) a z doby počátku 14. století hrad Cimburk.

 

Cimburk Chriby 003

 

Tak jak se sídla šlechty postupně přesouvala z hradů a tvrzí na zámky, vznikaly postupně renezanční zámky se zahradami v Kyjově, v Kvasicích, ve Střílkách, barokní zámky v Koryčanech, ve Zdounkách a v Buchlovicích a v pol. 18. stol. rokoko – klasicistní zámeček v Cetechovicích.

 

Studanka Chriby 001

 

Chřiby jsou územím s vyváženými ekologickými podmínkami, což se odráží v druhové pestrosti flóry a fauny s velkým podílem zvláště chráněných druhů.

Výčet všeho, co lze v Chřibech vidět nebo navštívit, není na pár řádcích možný. Bohatá historie tohoto kraje počínaje prehistorickou dobou, přes Velkomoravskou říši, středověk, druhou světovou válku až po současnost, přírodní památky, lidový folklór a nebo třeba vinikající víno, to vše předurčuje Chřiby jako místo, kde si každý návštěvník najde to své.

 

Kazatelna Chriby 001

Kazatelna

 

Mapa pro lepší orientaci: