Hrad Buchlov

Plavíte-li se bo řece Moravě můžete se po průjezdu nedakonickou plavební komorou od Uherského ostrohu směrem na Kostelany, pokochat výhledem na tento majestátní královský hrad s bohatou historií. Pokud jste navšívili Jižní Moravu, neměli byste si jeho návštěvu nechat ujít.

 

buchlov 001

 

Buchlov jako královský hrad byl vybudován v první polovině 13. století a stal se významným strategickým bodem. Jeho funkce byla především hospodářská a obranná, ale hrad byl také správním střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. lovecké právo. Buchlov je vystavěn v románsko-gotickém stylu.
Přestože byl Buchlov královským hradem, byl často dáván do zástavy bohatým moravským rodům. Za doby užívání rodem Zástřizlů proběhly na hradě největší stavební úpravy, a to již v duchu renesance. Celý horní hrad byl přestavěn k reprezentačním a obytným účelům. Veškeré hospodářské budovy byly přesunuty do nově vybudovaného dnešního druhého nádvoří.
V letech 1698–1701 byl v městečku Buchlovice vybudován honosný zámek ve stylu italské barokní vily a v důsledku toho zůstal Buchlov od roku 1751 trvale neobydlen, avšak nechátral a zachoval se tak až do dnešní doby.

 

buchlov 002

 

Navštívíte-li hrad, můžete si vybrat z několika možných prohlídek: Areál hradu Buchlova - bez průvodce, I. a II. hradní nádvoří, tematické výstavy ve vstupní místnosti. Buchlov v proměnách času - s průvodcem, černá kuchyně, zbrojnice, knihovna, gotické a renesanční prostory, přírodovědecké sbírky a rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky, vyhlídková věž. Muzeum hrabat Berchtoldů - s průvodcem, zbrojnice, přírodovědecké sbírky a rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky, vyhlídková věž. Vyhlídka do kraje - s průvodcem, vyhlídková věž. S pastelkami po hrad Buchlov - dětský okruh s průvodcem a doprovodem. Divadelní pohádka + dětský okruh - neděle v červenci a srpnu. Po schodišti ke hvězdám - s průvodcem, noční výstup na věž, nutná rezervace předem, červen – srpen.

Z výše jmenovaných prohlídek jsou samozřejmě zajímavé všechny, ale určitě nevynechejte návštěvu vyhlídkové věže, ze které se Vám naskytne nádherný pohled na široké okolí a za dobrého počasí a dobré viditelnosti dohlédnete opravdu daleko.

 

buchlov 003

 

Návštěvu hradu doporučujeme spojit s prohlídkou hrobky majitelů v nedaleké kapli sv. Barbory, návštěvou nedalekého Buchlovického zámku. Budete-li si chtít chvíli odpočinou od historie, doporučujeme návštěvu nedaleké přehrady Smraďavka a rovněž Lázní Leopoldov s jejich sirným pramenem.