Sucho mírně omezilo plavbu na Baťově kanále

Hladina v řece Moravě v důsledku sucha klesla na historické minimum. Kvůli extrémně nízkým průtokům není možné zajistit stanovenou plavební hladinu na Baťově kanále a Státní plavební správa proto vydala opatření obecné povahy o omezení plavby. Na Baťův kanál v celé jeho délce tak mohou vyplout pouze lodě s ponorem, který nepřesáhne 60 cm. Současně s tím dochází k omezení komorovacího cyklu, který bude probíhat jednou za hodinu.

 

cekani u plavebni komory

Ilustrační foto zdroj tisková zpráva Povodí Moravy

 

Z pohledu plaveb malých rekreačních plavidel se jedná pouze o mírné omezení, neboť ponor většiny z nich (včetně těch našich), z daleka nedosahuje 60 centimetrů a tudíž jejich plavba je po kanále povolena a turisté nižší stav hladiny ani nezpozorují. Mírnou komplikací je samozřejmě proplavování komorama pouze jednou za hodinu, ale s přihlédnutím k rekreačnímu účelu plavby, kdy není nutno obvykle nikam spěchat, je toto omezení spíše organizačního charakteru a nebrání rekreační plavbě. 

Číst dál...

I letos Povodí Moravy vysadí 5 000 jeseterů malých

I v letošním roce se Povodí Moravy zapojuje do projektu, jehož cílem je návrat jesetera malého do moravských řek. První vysazení 3 000 ks letošních jeseterů velikosti cca 5 - 10 cm do vod řeky Moravy se uskuteční nedaleko Moravské Nové Vsi. Tentokrát budou ryby vypuštěny ze člunu plujícího po řece Moravě.

 

 jeseter

Foto: Malý jeseter foto zdroj: tisková zpráva Povodí Moravy

 

Do řeky Moravy poputují mláďata jesetera malého, která se vylíhla a odrůstala ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni. Vlastní vysazení ryb zajistí vedoucího projektu „Life Sterlet“ DI Thomas Friedrich z Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni. „Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat“, říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Do návratu chráněného druhu správce toku investuje celkem 18 000 Eur, tedy přibližně 450 tisíc korun.

Číst dál...