Olomoucký kraj zvažuje prodloužení Baťova kanálu do Přerova a Olomouce

V současné době je tato myšlenka pouze ve stádiu prověření proveditelnosti. Kraj si nechal za tímto účelem zpracovat studii, která má za úkol prověřit reálnost takového záměru.
Plánované prodloužení Baťova kanálu na jižní straně do Hodonína a na severní do Kroměříže, však této myšlence nahrává.

 

Baťův kanál ilustrační foto

Baťův kanál - ilustrační foto


Právě z Kroměříže, která se po chystaném prodloužení Baťova kanálu plánovanou stavbou plavební komory na jezu Bělov v Otrokovicích stane nejsevernějším městem plavební cesty, má vést plánované napojení Olomouce a Přerova na tuto historicky a turisticky zajímavou vodní cestu.


Plánovaná studie má být zpracována v průběhu letošních prázdnin.Záměr již také projednávalo Povodí Moravy a v případě vyřešení problematiky týkající se vlivu na životní prostředí, bude vhodné počítat s projektem v územním plánování.


Zvýšení cestovního ruchu a příliv nových turistů by Olomoucký kraj uvítal. Je však nutné zvážit i případné negativní dopady na životní prostředí. Rovněž zástupci města Přerova myšlenku rozšíření plavební cesty až do Přerova vítají.


Plánované propojení do Olomouce by kromě řeky Moravy mělo vést přes Mlýnský náhon, vedoucí proti proudu od Kojetína přes Lobodice, Tovačovská jezera, Dub nad Moravou až za Bolelouc. Do Přerova by plavidla odbočovala u Tovačova.


Studie má zvážit dvě možné varianty, z nichž jedna plánuje využití případného budoucího průplavu Labe-Odra-Dunaj a druhá varianta počítá s realizací bez využití této hypotetické stavby.
Zda je myšlenka prodloužení Baťova kanálu do Přerova a Olomouce reálnou ukáže plánovaná studie a čas, Jisté však je, že rozvoj turistického ruchu, jak po vodě, tak na přilehlé cyklostezce by byl pro obě města zajímavou a zřejmě i lukrativní možností jak tento region ještě více zatraktivnit.


Baťův kanál navštíví na kole, lodí nebo třeba autem rok od roku stále více turistů. Přejme proto všem těmto turistům, aby myšlenky na rozvoj a rozšiřování této turisticky zajímavé historické stavby byly, samozřejmě v souladu s ochranou životního prostředí, realizovány a aby se vždy našlo kompromisní řešení v duchu všeobecného prospěchu.