Provozní doba plavebních komor

Informace Státní plavební správy č. 6/2022 zde dne 9. 3. 2022 o proplavování plavebními komorami na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec včetně řeky Moravy v období květen – září 2022.

 

 i2022-61

i2022-62

 

i2022-63

 

Provoz na plavebních komorách o státních svátcích je stejný jako o nedělích. Poslední cyklus proplavování komorami bude prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.

 

Proplouvání plavidel plavebními komorami

 

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Platí do: 30. 09. 2022

 

Za správnost uvedených údajů neneseme odpovědnost. Provozní doba se může změnit. Informace zdroj Státní plavební správa