Provozní doba plavebních komor

Informace Státní plavební správy č. 8/2019 zde dne 1. 4. 2019 o provozních hodinách proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec v období květen – září 2019
Proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťově kanále) v období květen – září 2019 bude realizováno dle uvedeného tabulkového přehledu:

 

komory 2019 001 

komory 2019 002

 

Provoz na plavebních komorách o státních svátcích je stejný jako o nedělích. Poslední cyklus proplavování komorami bude prováděn 15 min před ukončením pracovní doby.
Proplavování plavebními komorami na řece Moravě a průplavu Otrokovice – Rohatec v květnu 2019 bude správcem vodní cesty zajištěno mimořádně i mimo obvyklé provozní dny: 2. 5. 2019, 9. 5. 2019.

Platí do: 30. 9. 2019

Za správnost uvedených údajů neneseme odpovědnost. Provozní doba se může změnit. Informace zdroj Státní plavební správa