Provozní doba plavebních komor

Upozornění: S ohledem na probíhající mimořádná opatření přijatými vládou ČR k nákaze Covid-19, se mohou níže uvedené informace změnit. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Informace Státní plavební správy č. 33/2020 zde dne 11. 5. 2020 o proplavování plavebními komorami na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec včetně řeky Moravy v období květen – září 2020

Proplavování plavebními komorami na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec včetně řeky Moravy v období květen – září 2020 bude realizováno v souvislosti pro zmírnění dopadů opatření proti šíření onemocnění COVID-19 dle sdělení správce vodní cesty ze dne 04. 05. 2020 podle rozpisu níže uvedeného.

 

 i2020-331

i2020-332

 

i2020-333

 

Provoz na plavebních komorách o státních svátcích je stejný jako o nedělích. Poslední cyklus proplavování komorami bude prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.

 

Proplouvání plavidel plavebními komorami

 

Na proplouvání plavidel plavebními komorami se vztahují ustanovení § 82 až § 85 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Touto informací se ke dni 11. 5. 2020 ruší informace č. 25/2020 ze dne 20. 4. 2020.

 

Platí do: 30. 09. 2020

 

Za správnost uvedených údajů neneseme odpovědnost. Provozní doba se může změnit. Informace zdroj Státní plavební správa